Slide1 Kurumumuz 27/07/2010 tarihinden itibaren Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi almıştır.
Slide2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09/12/2013 tarihinde İlkyardım
Eğitim Merkezi Ruhsatı almıştır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22/12/2014
tarihinde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Ruhsatı almıştır.
Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11/07/2016 tarihinde Mikrobiloji
ve Biokimya Laboratuvarlarını genişleterek merkez laboratuvar statüsüne
geçip Tıbbi Merkez Laboratuvar Ruhsatları almıştır.

Mesleki Eğitim

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Bu Kanun ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler ile birçok meslek için belge zorunluluğu getirilmiştir. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Ankara Varan OSGB Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesinde Çözüm Ortağınızdır.

HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra yani 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Sıra

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

Belge Zorunluluk Tarihi

1

11UY0011-3

Ahşap Kalıpcısı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

2

12UY0054-3

Alçı Levha

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

Uygulayıcısı

3

12UY0055-3

Alçı Sıva

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

Uygulayıcısı

4

11UY0014-3

Aliminyum

Seviye 3

Metal

31.12.2016

Kaynakcısı

5

10UY0003-3

Bacacı

Seviye 3

Enerji

31.12.2016

6

10UY0003-4

Bacacı

Seviye 4

Enerji

31.12.2016

7

11UY0012-3

Betonarme

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

Demircisi

8

12UY0049-3

Betoncu

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

9

11UY0010-3

Çelik Kaynakcısı

Seviye 3

Metal

31.12.2016

10

11UY0015-4

Direnç Kaynak Ayarcısı

Seviye 4

Metal

31.12.2016

11

12UY0042-4

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Seviye 4

Enerji

31.12.2016

12

11UY0033-3

Doğal Gaz Çelik

Seviye 3

Enerji

31.12.2016

Boru Kaynakcısı

13

11UY0032-4

Doğalgaz Isıtma ve

Seviye 4

Enerji

31.12.2016

Gaz Yakıcı Cihaz Servis Pers.

14

11UY0030-4

Doğal Gaz İşletme

Seviye 4

Enerji

31.12.2016

Bakım Operatörü

15

11UY0034-3

Doğal Gaz

Seviye 3

Enerji

31.12.2016

Polietilen Boru Kaynakcısı

16

11UY0034-4

Doğal Gaz

Seviye 4

Enerji

31.12.2016

Polietilen Boru Kaynakcısı

17

12UY0048-3

Duvarcı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

18

11UY0013-3

Endüstriyel Boru Montajcısı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

19

12UY0080-4

Hidrolik Pnömatikçi

Seviye 4

Metal

31.12.2016

20

12UY0080-5

Hidrolik Pnömatikçi

Seviye 3

Metal

31.12.2016

21

12UY0057-3

Isı Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

22

11UY0031-3

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapma Personeli

Seviye 3

Enerji

31.12.2016

23

11UY0023-3

İnşaat Boyacısı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

24

12UY0056-3

İskele Kurulum Elemanı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

25

11UY0016-4

Kaynak Operatörü

Seviye 4

Metal

31.12.2016

26

10UY0002-3

Makine Bakımcı

Seviye 3

Otomotiv

31.12.2016

27

10UY0002-4

Makine Bakımcı

Seviye 4

Otomotiv

31.12.2016

28

10UY0002-5

Makine Bakımcı

Seviye 5

Otomotiv

31.12.2016

29

11UY0020-5

Otomativ

Seviye 5

Otomotiv

31.12.2016

Elektromekanikcisi

30

11UY0021-4

Otomativ

Seviye 4

Otomotiv

31.12.2016

Mekanikcisi

31

11UY0007-3

Otomativ

Seviye 3

Otomotiv

31.12.2016

Montajcısı

32

12UY0053-3

Otomativ Saç ve

Seviye 3

Otomotiv

31.12.2016

Gövde Kaynakcısı

33

12UY0050-3

Panel Kalıpcı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

34

09UY0001-3

Plastik Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

31.12.2016

35

12UY0051-3

Seramik Karo

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

Kaplamacısı

36

12UY0059-3

Ses Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

37

11UY0024-3

Sıvacı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

38

12UY0058-3

Su Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

39

11UY0025-3

Tünel Kalıpcısı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

40

12UY0060-3

Yangın Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

31.12.2016

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 2. Tebliğ 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.03.2017 tarihinden sonra) Tebliğde yer alan 8 meslekte belgesiz kişiler çalıştırılamayacaktır.

Sıra No

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

Belge

Zorunluluk Tarihi

1

12UY0092-3

Asansör Bakım ve

Seviye 3

Elekt.Elektr

25.03.2017

Onarımcısı

2

12UY0092-4

Asansör Bakım ve

Seviye 4

Elekt.Elektr

25.03.2017

Onarımcısı

3

12UY0092-3

Asansör

Seviye 3

Elekt.Elektr

25.03.2017

Montajcısı

4

12UY0092-4

Asansör

Seviye 4

Elekt.Elektr

25.03.2017

Montajcısı

5

12UY0092-4

CNC Programcısı

Seviye 4

Metal

25.03.2017

6

12UY0092-5

CNC Programcısı

Seviye 5

Metal

25.03.2017

7

12UY0092-3

Metal Saç

Seviye 3

Metal

25.03.2017

İşlemeci

8

12UY0092-4

Metal Saç

Seviye 4

Metal

25.03.2017

İşlemeci

MADDE 74 – 5544 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 (beş yüz) Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.