İş Güvenliği Uzmanı

Slide1 Kurumumuz 27/07/2010 tarihinden itibaren Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi almıştır.
Slide2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09/12/2013 tarihinde İlkyardım
Eğitim Merkezi Ruhsatı almıştır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22/12/2014
tarihinde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Ruhsatı almıştır.
Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11/07/2016 tarihinde Mikrobiloji
ve Biokimya Laboratuvarlarını genişleterek merkez laboratuvar statüsüne
geçip Tıbbi Merkez Laboratuvar Ruhsatları almıştır.

İş Güvenliği Uzmanı

A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Çalışanların başına gelebilecek her türlü kazadan koruma görevi işverene aittir fakat çoğu zaman işveren iş güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip değildir ve istenmeyen kazalar ortaya çıkabilir, hatta bu kazalar küçük olsa dahi, yüklü tazminat, zaman kaybı hatta ve hatta can kaybı gibi son derece olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle hem çalışanı hem de işvereni korumak amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6631 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında tehlike sınıfına göre faaliyet gösterdiğiniz sektörde İş Güvenliği Uzmanı hizmeti almanızı zorunlu kılmıştır. İş güvenliği uzmanı ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip yetkili kişilerdir.

İSG Uzmanlarının İş Yerlerine Göre Görevlendirilmesi

 • A Sınıfı İş Yeri Uzmanı Belgesine sahip olanlar, bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde,
 • B Sınıfı İş Yeri Uzmanı Belgesine sahip olanlar, tehlike veya az tehlikeli sınıflarında yer alan iş yerlerinde,
 • C Sınıfı İş Yeri Uzmanı Belgesine sahip olanlar, yalnız az tehlikeli sınıflarında yer alan iş yerlerinde görev yaparlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Görevleri

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene bildirir, ortaya çıkan iş kazası ve meslek hastalıklarının araştırılması ve tekrarlanmaması konusunda rehberlik yapar ve önerilerde bulunur,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapar ve alınması gerekilen önlemlerle ilgili işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar,
 • Çalışma ortamının gözetimini yaparak yapılması gerekilen periyodik bakım, kontrol, ölçüm planlama ve uygulamaları kontrol eder.
 • Kaza, yangın, doğal afet ve patlama gibi acil durumlarda yapılması gerekilen ilgili periyodik eğitim ve tatbikatların yapılmasıyla ilgili acil durum planlaması yapar,
 • Çalışanları ve işvereni iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitim ve bilgilendirmeyi yapar.

İş Güvenliği Çalışma Süreleri

 • Az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dk. Çalışan sayısı 1000den fazla ise her 1000 kişi için tam gün çalışacak en az 1 İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısını 2000’nin katlarından fazla olma durumunda ise geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 • Tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dk. Çalışan sayısı 500’den fazla ise her 500 kişi için en az 1 iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500’ün katlarından fazla olma durumunda ise geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Uzmanı ek olarak görevlendirilir.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 40 dk. Çalışan sayısı 250’den fazla ise her 250 kişi için en az 1 iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250’nin katlarından fazla olma durumunda ise geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar İş Uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Atlas Grup OSGB olarak hizmet verdiğimiz başlıklar;

 • İSG Uzmanlığı
 • İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi
 • Mobil Sağlık Hizmetleri
 • Risk Analizi
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Acil Durum ve Yangın Güvenliği Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi, Hijyen Eğitimi
 • Mesleki Eğitim
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • Periyodik Test ve Kontroller
 • Ortam Ölçümleri

Sizde bu alanların herhangi birinde hizmet almayı düşünüyorsanız hemen 0 216 504 03 86 numaralı iletişim hattımızı arayarak hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı danışmanlık ücretleri ve hizmet detaylarımız için lütfen iletişime geçiniz.