Genel Sağlık Taraması

Slide1 Kurumumuz 27/07/2010 tarihinden itibaren Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi almıştır.
Slide2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09/12/2013 tarihinde İlkyardım
Eğitim Merkezi Ruhsatı almıştır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22/12/2014
tarihinde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Ruhsatı almıştır.
Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11/07/2016 tarihinde Mikrobiloji
ve Biokimya Laboratuvarlarını genişleterek merkez laboratuvar statüsüne
geçip Tıbbi Merkez Laboratuvar Ruhsatları almıştır.

Genel Sağlık Taraması

Sağlık taraması; olası hastalıkları erken dönemde tespit ederek, önlem almayı ve böylece kişinin sağlıklı kalmasını amaçlayan taramadır. Hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler ve uygulanan tedaviler eski sağlığımıza kavuşmamız için yetersiz kalabilir.İş yerlerinde çalışanların sağlık durumları hem kendisi hem de çevresi için çok önemlidir.Bu tarama ile kişinin sağlık durumu kontrol edilir ve işe uygun olup olmadığı saptanır.

Sağlık taraması kimin yetkisindedir?

İşyeri hekimleri yetkili kişilerdir.

İşyeri hekimleri; laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırırlar.

İşyeri hekimleri işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

İşyeri hekimleri; yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilere laboratuvar testleri ve fizyolojik ölçümlerini yaptırırlar.

İşyeri hekimleri, çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.

İşyeri hekimleri; hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik” kapsamında Sağlık Raporu ve Periyodik Muayene, “Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 3 yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

Atlas Grup OSGB olarak hizmet verdiğimiz başlıklar;

 • İSG Uzmanlığı
 • İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi
 • Mobil Sağlık Hizmetleri
 • Risk Analizi
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Acil Durum ve Yangın Güvenliği Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi, Hijyen Eğitimi
 • Mesleki Eğitim
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • Periyodik Test ve Kontroller
 • Ortam Ölçümleri

Sizde bu alanların herhangi birinde hizmet almayı düşünüyorsanız hemen 0 216 504 03 86 numaralı iletişim hattımızı arayarak hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı danışmanlık ücretleri ve hizmet detaylarımız için lütfen iletişime geçiniz.