Tıbbi Tahlil Merkez Laboratuvarları

Slide1 Kurumumuz 27/07/2010 tarihinden itibaren Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi almıştır.
Slide2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09/12/2013 tarihinde İlkyardım
Eğitim Merkezi Ruhsatı almıştır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22/12/2014
tarihinde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Ruhsatı almıştır.
Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11/07/2016 tarihinde Mikrobiloji
ve Biokimya Laboratuvarlarını genişleterek merkez laboratuvar statüsüne
geçip Tıbbi Merkez Laboratuvar Ruhsatları almıştır.

Tıbbi Tahlil Merkez Laboratuvarları

Tıbbi Laboratuvarlarımız bünyesinde tam zamanlı 1 adet Biokimya Uzmanı ve 1 adet Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Uzmanı çalışmaktadır.

1- Biokimya Laboratuvarları

Hastalıklara bağlı olarak hücre, doku ve organlarında ortaya çıkan biyokimyasal bozuklukların mekanizmalarını inceleyerek, hastalıkların önlenmesi tanısı. Nasıl seyredeceği ve tedavinin izlenmesi konusunda uygulanan testlerin ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesinde uğraşan uzmanlık alanıdır. Hastalarımızdan alınan ve laboratuvara gönderilen kan ve idrar gibi numuneler, serolojik, biyolojik testlere tabi tutulur ve biyokimya doktorumuz tarafından yorumlanarak onaylanır.

 • Diyabet, karaciğer, pankreas, safra yolları, böbrek, kardiyak, kan yağları, kansızlık, elektroitler, kemik markırlar gibi rutin biyokimya testleri.
 • Vücut sıvılarında bulunan proteinler.
 • Hormon, tümör markırları.
Biyokimyanın İncelediği Testler Nelerdir? Diabet (şeker hastalığı) testleri Lipid (Kan Yağları) testi
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
 • Nükleo Tidaz
 • Total Protein
 • Globulin
 • GGT
 • Albümin
 • Ürik Asit
 • Total Bilirubin
 • Direk Bilirubin
 • Indirek bilirubin
 • Amilaz
 • Lipaz
 • Kalsiyum
 • Iyonize kalsiyum
 • Fosfor
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Amonyak
 • Klorür
 • Magnezyum
 • Çinko
 • Açlık Kan Şekeri
 • Tokluk Kan Şekeri
 • HbA1C
 • İnsülin
 • İnsülin Antikoru (Adacık Hücre Antikoru)
 • Mikroalbüminüri
 • Fruktozamin
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • VLDL
 • Lp(A)
 • Lipid Elektroforezi
 • Apolipoprotein A
 • Apolipoprotein B

2- Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji; mikrop adı verilen, bir çoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların dışında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (bulaşıcı hastalık) adı verilmektedir. 10.000’lerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizma ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Labaratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut ısıları doku örnekleri idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.

Bakteriyoloji; insanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, Kolera, Boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)

Mikoloji; insanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarın elde edilmesi, tanımlanması.

Parazitoloji; Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırılması.

Seroloji; Enfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi.

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda yapılan testler

ELISA Testleri Hematolojik Testler Nefelometrik Testler
 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • HIV 1/2
 • Kan Grubu
 • Tam Kan (Hemogram )
 • Gebelik Testi
 • Sedimantasyon
 • ASO
 • CRP
 • RF
Serolojik Testler Mikroskopik Testler Kültürler
 • Brucella(Rose Bengal)
 • Brucella Aglütinasyonu
 • Salmonell
 • VDRL-RPR
 • Helicobacter pylori
 • Gaita
 • Gaitada Gizli
 • Gaitada Parazit
 • Periferik
 • Tam İdrar Tahlili (TİT) 
 • İdrar Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Gaita Kültürü

Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız..

Atlas Grup OSGB olarak hizmet verdiğimiz başlıklar;

 • İSG Uzmanlığı
 • İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi
 • Mobil Sağlık Hizmetleri
 • Risk Analizi
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Acil Durum ve Yangın Güvenliği Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi, Hijyen Eğitimi
 • Mesleki Eğitim
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • Periyodik Test ve Kontroller
 • Ortam Ölçümleri

Sizde bu alanların herhangi birinde hizmet almayı düşünüyorsanız hemen 0 216 504 03 86 numaralı iletişim hattımızı arayarak hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı danışmanlık ücretleri ve hizmet detaylarımız için lütfen iletişime geçiniz.