Slide1 Kurumumuz 27/07/2010 tarihinden itibaren Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi almıştır.
Slide2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09/12/2013 tarihinde İlkyardım
Eğitim Merkezi Ruhsatı almıştır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22/12/2014
tarihinde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Ruhsatı almıştır.
Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11/07/2016 tarihinde Mikrobiloji
ve Biokimya Laboratuvarlarını genişleterek merkez laboratuvar statüsüne
geçip Tıbbi Merkez Laboratuvar Ruhsatları almıştır.

Teknik Periyodik Kontroller

Basınçlı Kaplar ve Kaldırma İletme Makinalarında Teknik Periyodik Kontrol

 

Buhar Kazanı

Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

 • Buhar Kazanları
 • Kızgın Yağ Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Buhar Jeneratörleri

 

Kalorifer Kazanı

Kalorifer kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

 • Kalorifer Kazanları
 • Sıcak Su Kazanları

 

Kompresör Hava Tankı

Kompresörlerin ve hava tanklarının güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

 • Hava Tankları – Pistonlu Kompresörler – Vidalı Kompresörler

 

Hidrofor

Hidroforların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

 • Hidrofor Tankları
 • Membranlı (Diyaframlı)
 • Membransız(Diyaframsız)
 • Denge Tankları
 • Genleşme Depoları

 

Otoklar ve Boyler

Otoklavların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

 • Otoklavlar
 • Boyler

 

Sanayi Dolum Tankları

Sanayi gazları dolum tanklarının kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

 • LPG Tankları
 • Kimyasal Madde Tankları (azot, hidrojen tankı vb.)
 • Sanayi Gaz Tankerleri
 • Kara Tankerleri

 

Vinç – Caraskal

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yılda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

 • Monoray Vinç
 • Köprülü Vinç
 • Kule Vinç
 • Portal Vinç
 • Pergel Vinç
 • Caraskal

 

Asansör

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yılda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

 • İnsan Asansörleri
 • Yük Asansörleri
 • Servis Asansörleri

 

Mobil Vinç

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılmalıdır.

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yılda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

 • Mobil Vinç – Hidrolik İnsan Sepetleri

 

Forklift

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılmalıdır.

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yılda  bir bütünüyle kontrol edilecektir.

 • Transpaletler
 • İstif Makinaları
 • Forkliftler;
  – Elektrikli
  – LPG’li
  – Diesel

 

Araç Kaldırma Lifti

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yılda bir bütünüyle kontrol edilecektir.

 • Araç Kaldırma Liftleri
 • Hidrolik Krikolar
 • Hidrolik Platformlar

 

 

Elektriksel Ölçüm ve Kontroller

 • Topraklama ölçümleri
 • Parotoner kontrolleri
 • Elektrik panosu kontrolleri
 • Yalıtım direnci ölçümleri
 • Elektrik iç tesisat ölçümleri
 • Enerji analizi ve harmonik ölçümleri
 • Katodik koruma ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

 • Gürültü ölçümleri
 • Gürültü maruziyet ölçümü
 • Titreşim maruziyet ölçümü
 • Termal konfor ölçümü
 • Havalandırma ölçümü
 • Toz ölçümü
 • Bacagazı analizi
 • Organik bileşik ölçümü
 • Aydınlık seviyesi ölçümleri

Patlamadan korunma dökümanı için ölçümler

 • VOC ölçümleri (Volimetrik organik konsantrasyon ölçümleri)
 • Termal konfor ölçümü (Ortam sıcaklığı,bağıl nem,hava akım hızı)
 • Ortamda toz ölçümü