Slide1 Kurumumuz 27/07/2010 tarihinden itibaren Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi almıştır.
Slide2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09/12/2013 tarihinde İlkyardım
Eğitim Merkezi Ruhsatı almıştır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22/12/2014
tarihinde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Ruhsatı almıştır.
Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11/07/2016 tarihinde Mikrobiloji
ve Biokimya Laboratuvarlarını genişleterek merkez laboratuvar statüsüne
geçip Tıbbi Merkez Laboratuvar Ruhsatları almıştır.

İşletme Belgesi

Sanayiden sayılan ve en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinin işyeri kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tesbiti için işyerinin bağlı olduğu çalışma bölge müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde işletme belgesi verilmektedir.

İşletme belgesi için gerekli belgeler:

  • Çalışanların iş güvenliği eğitim belgeleri
  • Çalışanların sağlık raporları
  • Kurma izin projesi(makine yerleşim planı)
  • İşyerinin risk değerlendirme raporu
  • Yangın tatbikat raporları
  • Acil durum planları
  • İş güvenliği kurul defteri (50 ve üzeri personeli olan sanayi işyerleri)
  • Basınçlı kaplar, kaldırma araçları ve elektrik topraklama test raporları
  • Gürültü ölçüm raporu(gürültülü işlerde)
  • Ruhsat, yetkili belediyeler tarafından verilen, işletmenin yangın,çevre ve imar durumu gibi yönlerden değerlendirildiği bir belgedir.

Ateş Danışmanlık, tüm gerekli çalışmaları en uygun ve ekonomik şartlarda tamamlamakta ve sizin işletmenize daha fazla vakit ayırmanıza fırsat tanımaktadır.