Slide1 Kurumumuz 27/07/2010 tarihinden itibaren Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi almıştır.
Slide2 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 09/12/2013 tarihinde İlkyardım
Eğitim Merkezi Ruhsatı almıştır.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 22/12/2014
tarihinde Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Ruhsatı almıştır.
Yine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11/07/2016 tarihinde Mikrobiloji
ve Biokimya Laboratuvarlarını genişleterek merkez laboratuvar statüsüne
geçip Tıbbi Merkez Laboratuvar Ruhsatları almıştır.

İşe Giriş Tetkikleri ve Sağlık Raporu

Çalışanların işe girerken işverenler tarafından istenen “işe giriş raporu” aslında işyerleri tarafından işe girişte özlük dosyasında kullanılmak üzere istenmektedir. Tam ve uygun sayılması için alınan “işe giriş raporu” isg-katip ataması olan işyeri hekimince onaylanmış olmalıdır. Aksi taktirde sadece bilgi amaçlı olarak özlük dosyasında yer alabilir.

İşveren genel olarak iş yerinde çalışacak olan kişileri işe başlamadan önce muayene ettirmek ile mükelleftir. Bu açıdan “Osgb sağlık raporu” aslında işe giriş raporudur. İşyeri hekimi tarafından çalışanların iş yerinde maruz kalacakları güvenlik ve sağlık risklerine karşı korunmasını ve gözetilmesini sağlayan bir rapordur. Aynı zamanda işveren aynı iş yerinde bir iş değişikliği olduğunda ya da işyeri bünyesinde çalışan işçisi başka bir işkoluna geçtiğinde ya da aynı işi yapıyor olsa dahi belirli aralıklar ile muayene edilmesi gerekmektedir. Bu hükümler yönetmelik ve kanunlarda tamamen işçinin sağlığını korumak ve gözetmek amacı ile getirilmiş olan hükümlerdir.